Aby zarejestrować się jako uczestnik

EXCELLENCE
WARSAW NEW YEAR TANGO MARATON

przeczytaj i zaakceptuj

REGULAMIN

Uczestnictwo w EXCELLENCE – WARSAW NEW YEAR TANGO MARATHON, (zwanym dalej Ex)  jest możliwe wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu i wpisaniu na listę członków przez organizatora.

Uczestnictwo w Ex,  jest możliwe w trybie sylwestrowym (1 dzień), jak pełnym (3 dni)

Nie ma możliwości zakupienia biletu przy wejściu, Ex posiada zamkniętą listę uczestników!

Rejestracja na Ex może być dokonana zarówno w parach jak i solo, jednak organizator dbając o gender balance może umieścić osoby rejestrujące się solo na liście rezerwowej do czasu przywrócenia równowagi.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników ze względu na ograniczoną ilość miejsc na Ex.

Aby się zarejestrować prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na naszej stronie. Po otrzymaniu Twojej rejestracji, w ciągu 24 godzin zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.

W ciągu trzech następnych dni otrzymasz e-mail z informacją o kwalifikacji i płatnościach.

Po pozytywnym zakwalifikowaniu na EX i zaksięgowaniu składki na rzecz Milongi Warszawskiej, otrzymasz mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników Ex.

Na zrealizowanie płatności uczestnik ma 3 dni. Jeśli w tym okresie nie odnotujemy wpłaty, zgłoszenie zostanie anulowane.

Wszelkie koszty związane z dokonaniem opłat, przelewem czy przewalutowaniem ponosi uczestnik. Organizator zwróci się do uczestnika o wyrównanie wpłaty w przypadku otrzymania niższej kwoty niż tej wymienionej w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku rezygnacji po terminie 14 dni przed wydarzeniem, opłata nie podlega zwrotowi!

Prawo do uczestnictwa w Maratonie nie może zostać przeniesione na inną osobę.

Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia tożsamości uczestnika dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

W przypadku odwołania Ex przez organizatora, wpłaty są zwracane na konta wpłacających w ciągu 14 dni od daty odwołania.

Lista uczestników EXCELLENCE – WARSAW NEW YEAR TANGO MARATHON, będzie zamknięta 26 GRUDNIA 2023 (3 dni przed wydarzeniem). Po tej dacie rejestracja ONLINE nie będzie możliwa.

RODO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:

  • Wszelkie przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę https://tango-ex.eu/ lub mailowo na adres application@milongawarszawska.pl dane (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez “Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego MILONGA WARSZAWSKA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 6/1, NIP 5213867085,, (dalej: “Stowarzyszenie”).

  • Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją Zgrupowania (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych przez Stowarzyszenie.

  • Dane przekazane Stowarzyszeniu mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).

  • Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.

  • Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.